• ΙΣΤΟΡΙΑ

  1

  Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ) ιδρύθηκε το 1971 ως Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία (ΕΒΒΕ) ...

  Περισσότερα
 • ΜΕΛΗ

  1

  Τα μέλη της εταιρείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τακτικά, Επίτιμα και Αρωγά. Όλα τα τακτικά μέλη της ΕΕΒΜΒ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε ...

  Περισσότερα
 • ΟΜΑΔΕΣ

  1

  Η Πανελλήνια Ομάδα Έρευνας Συνδετικού Ιστού και Εξωκυττάριου Χώρου (ΟΕΣΙΕΧ) λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΕΒΜΒ, με σκοπό την προώθηση της έρευνας και ...

  Περισσότερα
 • e-ΔΕΛΤΙΟ

  1

  Η Εταιρεία εκδίδει κάθε 3μηνο ενημερωτικό δελτίο για τις δραστηριότητές της.
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα παρακάτω ...

  Περισσότερα