69ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ

69o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

Λάρισα, Ξενοδοχείο Imperial, 23-25 Νοεμβρίου 2018

www.eebmb2018.gr