44ο Συνέδριο FEBS

44th Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) to be held in Krakow, Poland, July 6-11, 2019.

 

Δείτε περισσότερα εδώ: https://2019.febscongress.org/