71ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ

71o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

Αθήνα, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 26-28 Νοεμβρίου 2021

https://eebmbcongress.gr/