Ιστορία της ΕΕΒΜΒ

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ) ιδρύθηκε το 1971 ως Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία (ΕΒΒΕ) με πρωτοβουλία 23 επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνταν ερευνητικά με θέματα βιοχημείας ή βιοφυσικής. Πρόδρομος της ΕΒΒΕ αποτέλεσε η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας, που είχε ιδρυθεί το 1959 στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκε στην ΕΒΒΕ το 1983. Το 1999 η ΕΒΒΕ μετονομάσθηκε σε Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), για να συμπεριλάβει και το αναπτυσσόμενο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας.

Η ΕΕΒΜΒ περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 500 τακτικά και αρωγά μέλη που εργάζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προϋπόθεση εγγραφής ως μέλους ήταν και παραμένει, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε θέμα βιοχημείας, βιοφυσικής ή μοριακής βιολογίας ή τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, στα ίδια θέματα. Η πρόβλεψη αυτή διασφάλισε και την επιστημονική ποιότητα των μελών της εταιρείας. Η εταίρεια δέχεται επίσης ως αρωγά μέλη νέους επιστήμονες που εκπονούν μεταπτυχιακές σπουδές στα παραπάνω πεδία.

Ένας από τους σκοπούς  της εταιρείας είναι η διοργάνωση συνεδρίων με ανακοινώσεις εκ μέρους των μελών της και άλλων επιστημόνων, μετά από κρίση. Η πρώτη επιστημονική συνεδρία έγινε το 1971, έτος ίδρυσης της ΕΒΒΕ, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αθήνα με 8 προφορικές ανακοινώσεις. Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της εταιρείας συνεχίζονται από το 1971 αδιάλειπτα και γίνονταν για πολλά χρόνια δυο φορές το χρόνο, τη μία στην Αθήνα και τη δεύτερη σε άλλη πόλη της χώρας. Από το 1999, οι συνεδριάσεις περιορίστηκαν σε μια ετησίως, και πάλι εναλλάξ στην Αθήνα και σε άλλη πόλη, έδρα Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου με υπηρετούντα μέλη της ΕΕΒΜΒ. Οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν πλέον τα ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, με το πιο πρόσφατο (65ο) να έχει διεξαχθεί με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2014. Τα τελευταία χρόνια, σε κάθε συνέδριο παρουσιάζονται, προφορικά ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις, πάνω από 250 ερευνητικές εργασίες από περίπου 1000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες και δίνουν διαλέξεις ως προσκεκλημένοι ομιλητές  διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνούς φήμης ξένοι επιστήμονες. Ενδεικτική είναι η συμμετοχή σε αυτά των βραβευμένων με Nobel ερευνητών Francis Crick, Arthur Kornberg, Sidney Altman, Timothy Hunt, Venkatraman "Venki" Ramakrishnan και Aaron Ciechanover. Περιλήψεις των ανακοινώσεων δημοσιεύονται στο, παλιότερα έντυπο και σήμερα ηλεκτρονικό, Newsletter της εταιρείας που έφθασε το 2014 τον 60ο τόμο.

Επίσης σκοπό της ΕΕΒΜΒ αποτελεί η εκπροσώπηση των Ελλήνων Βιοχημικών και Μοριακών Βιολόγων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) και η FEBS (Federation of European Biochemical Societies) και πολλά μέλη της ΕΕΒΜΒ συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές των οργανισμών αυτών. Σε συνεργάσια με αυτούς τους οργανισμούς η ΕΕΒΜΒ έχει διοργανώσει αρκετές διεθνείς εκδηλώσεις, ξεκινώντας από το 1982 στην Αθήνα με την ειδική συνεδρία της FEBS "Cell function and differentiation". Αποκορύφωμα αυτών των εκδηλώσεων αποτέλεσε η πολύ πετυχημένη διοργάνωση του παγκόσµιας εµβέλειας 33th FEBS Congress & 11th IUBMB Conference που έγινε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2008. Επίσης, το 2010 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα FEBS Workshop on Biochemistry Education, ενώ ένα ακόμη FEBS Education Workshop θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Αθήνα το 2015. Στο παρελθόν η ΕΕΒΜΒ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διοργάνωση συνεδρίων με τίτλο "Βαλκανικές Βιοχημικές και Βιοφυσικές Ημέρες (BBBD)" που διεξήχθηκαν στις χώρες των Βαλκανίων από το 1977 έως το 2001 και βοήθησαν στην ανάπτυξη πολλών συνεργασιών και σε ανταλλαγές επιστημόνων.

Το 2006 ξεκίνησε από την ΕΕΒΜΒ η δημιουργία και ηλεκτρονική διακίνηση ενημερωτικού δελτίου (e-δελτίο) σε όλα τα μέλη της ΕΕΒΜΒ, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση όλων των μελών της εταιρείας για την πορεία και τα επιτεύγματα τόσο της εταιρείας, όσο και των μελών της μεμονωμένα καθώς και η πληροφόρηση για θέσεις εργασίας, διοργανώσεις συνεδρίων και άλλα ακαδημαϊκά θέματα. Μια ακόμα αξιόλογη παρέμβαση της ΕΕΒΜΒ στη χώρα μας αποτέλεσε η έκδοση αγγλοελληνικού λεξικού όρων βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας το 1995 ως προσπάθεια καθιέρωσης ενιαίας βιοχημικής ορολογίας. Η νέα βελτιωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση του λεξικού αναμένεται μέσα στο 2015.