Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου», 2016-2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», 2016-2017, Πανεπιστήμιο Πατρών