Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» - Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοπληροφορική" 2016-2017, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.