Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου», 2016-2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», 2016-2017, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» - Πανεπιστήμιο Πατρών