Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοπληροφορική" 2016-2017, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα προσκαλεί αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται από τα μέλη του Εργαστηρίου.