Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

ΝΕΑ Προκήρυξη: Δ.Π.Μ.Σ. Μεταφραστική Ερευνα στην Υγεία των Γυναικών (ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Pasteur), με δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 1) Μεταφραστική Έρευνα, 2) Βασική Έρευνα

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2021-2022)