Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική", ΑΠΘ

 

 

 

Προκήρυξη ΔΙΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

 

 

 

ΔΔΠΜΣ "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020