Θέσεις εργασίας

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και θέση Βιολόγου συνεργάτη για την Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση δύο αμειβομένων διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία - Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

Θέσεις Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και Υποψήφιου διδάκτορα στο ΙΙΒΕΑΑ

Expression of interest for position at the Malaria Lab at IMBB-FORTH, Heraklion, Greece

Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε μοριακή νευροανοσολογία στην Τζάρτος Νευροδιαγνωστική

Σελίδα 1 από 2