Θέση συνεργάτη (βιολόγου, με διδακτορικό) σε πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ-Επιστήμη και Κοινωνία - Παν. Ιωαννίνων

10-25-22 Θέσεις Εργασίας
Διερεύνηση ενδιαφέροντος για έργο στο πλαίσιο προγράμματος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Επιστήμη και Κοινωνία (Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση) σχετικά με την εξελικτική Θεωρία