Θέσεις εργασίας

 

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας

 

 

Phd Student - Department of Biomedical Research, Division of Nephrology and Hypertension, University of Bern, Switzerland.

 

 

Robert Koch Institute (RKI) - Two Postdoctoral Research Fellows

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΒΒΒ-ΒΕ

 

Σελίδα 1 από 6