Θέσεις εργασίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΒΒΒ-ΒΕ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ειδικών επιστημόνων για τη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων

Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ Ηπείρου

 

 

ERINHA AISBL Scientific Project Manager

 

 

IMBB-ITE: ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

 

ΕΚΕΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Σελίδα 1 από 6