Θέσεις εργασίας

 

Θέσεις διδακτορικού φοιτητή και μεταδιδακτορικού ερευνητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

Postdoctoral Fellow Opportunities, Epigenetic & Transcriptional Regulation, Tsagaratou Lab at UNC Chapel Hill School of Medicine

 

 

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στην ομάδα του Dr S. Siniossoglou, CIMR, Πανεπιστήμιο Cambridge

 

 

Θέση μεταπτυχιακού ή μεταδιδακτορικού συνεργάτη, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

 

 

Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας