Θέσεις εργασίας

 

ERINHA AISBL Scientific Project Manager

 

 

IMBB-ITE: ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

 

ΕΚΕΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ