Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες στo πλαίσιo έργου Marie Skłodowska-Curie ΙΤΝ

ΘΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Β’ ΠΠΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

Προκήρυξη για Ερευνητή Β-Γ βαθμίδας - ΙΜΒΒ-ΒΕ - Ιωάννινα

2 PhD positions, Physiology Lab., Medical School of University of Patras

The Neel Lab - Department of Medicine at NYU Langone Health in New York City has immediate openings for postdoctoral fellows.