Προκήρυξη ΔΙΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" - Πανεπιστήμιο Πατρών-ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

05-20-20 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΔΙΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Πανεπιστήμιο Πατρών - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"


Η προκήρυξη θα είναι ενεργή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ