Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική", ΑΠΘ

10-07-20 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Η προκήρυξη θα είναι ενεργή έως τις 14 Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ