Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων"

 

 

 

Πρόσκληση: Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2022-2023)

 

 

 

Προκήρυξη: Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

 

 

ΝΕΑ Προκήρυξη: Δ.Π.Μ.Σ. Μεταφραστική Ερευνα στην Υγεία των Γυναικών (ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Pasteur), με δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 1) Μεταφραστική Έρευνα, 2) Βασική Έρευνα

Σελίδα 1 από 7