Θέσεις εργασίας

Postdoctoral Research Position - University of Strasbourg

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση δύο αμειβομένων διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία - Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

Θέση συνεργάτη (βιολόγου, με διδακτορικό) σε πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ-Επιστήμη και Κοινωνία - Παν. Ιωαννίνων

 

Θέσεις Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και Υποψήφιου διδάκτορα στο ΙΙΒΕΑΑ

Expression of interest for position at the Malaria Lab at IMBB-FORTH, Heraklion, Greece

Σελίδα 1 από 2